Політика конфіденційності інтернет-магазину www.sklep.krystian.com.pl 

1.  МЕТА ПОЛІТИКИ PW Krystian Sp. z o. o (з офісом вул. Сташіца 9A, 26-400 Пшисуха), усвідомлюючи важливість питань, пов'язаних із захистом права на конфіденційність, включаючи, зокрема, право фізичних осіб, які довіряють свої персональні дані, на їх належний та ефективний захист, заявляє про намір вжити всіх заходів, необхідних для захисту прав і обґрунтованих інтересів користувачів, пов'язаних із безпекою даних.

З метою поваги конфіденційності користувачів, які відвідують інтернет-сторінку www.krystian.com.pl, і забезпечити відповідність нашої діяльності загальноприйнятому законодавству, на інтернет-сторінці www.krystian.com.pl вводиться в реалізацію цей документ - Політика конфіденційності.

2. ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКИ

У зв'язку з використанням Користувачем інтернет-сторінки Адміністратор - PW Krystian Sp. z o. o. з офісом по вул. Сташіца 9A, 26-400 Пшисуха, KRS: 0000360882, NIP: 6010078099, REGON: 142518646, збирає дані в обсязі, необхідному для надання окремих пропонованих послуг, а також інформацію про активність Користувача на інтернет-сторінці. Детальні правила та цілі обробки персональних даних, які збираються під час користування сайтом, описані нижче.

3. ЦІЛІ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ОБРОБКИ ДАНИХ НА ІНТЕРНЕТ-СТОРІНЦІ 

Ми обробляємо персональні дані, отримані за посередництвом інтернет-сторінки, з наступною метою:

1. надання необхідної інформації в контактній формі, 2.обслуговування клієнта і надання послуг, доступних для Користувачів, які мають обліковий запис, 3. маркетингу (за згодою користувача) 4. адміністрування веб-сайту, в тому числі для аналітичних і статистичних цілей.

Обробка персональних даних може відбуватися:
- для виконання договірних зобов'язань (стаття 6 (1) (b) GDPR).

Дані обробляються для здійснення діяльності фірми PW Krystian Sp. z o. o. в рамках виконання договорів, укладених із клієнтами, або з метою виконання діяльності до укладення договору.

- для виконання юридичних зобов'язань (стаття 6 (1) (c) GDPR). Як суб'єкт, який постачає робочий одяг, ми маємо юридичні зобов'язання щодо забезпечення його якості та відповідності нормам і стандартам, включаючи видачу та зберігання рахунків-фактур і бухгалтерських документів, а також для цілей архівації.

- на підставі Вашої прямої згоди (стаття 6 (1) (a) GDPR) Ваше обслуговування потребує обробки даних.

Якщо, наприклад, Ви не є нашим клієнтом, ми обробляємо Ваші персональні дані з метою маркетингу послуг, які пропонує фірма PW Krystian Sp. z o. o. та пов’язані з нами організації на основі Вашої згоди. Згода може бути відкликана в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої до її відкликання згоди.

- для цілей, які виникають з законних інтересів, які реалізує фірма PW Krystian Sp. z o. o. (стаття 6 (1) (f) GDPR) У разі появи необхідності ми оброблятимемо персональні дані для захисту наших власних законних інтересів. Це стосується випадків необхідності забезпечення ІТ-безпеки, дослідження задоволеності клієнтів, розгляду претензій і захисту від претензій, перевірки платіжної достовірності та кредитоспроможності при наданні Вам кредитного ліміту, а також для захисту платежів належних фірмі PW Krystian sp. z o.o.  (договори поруки та інше забезпечення), прямого маркетингу продуктів і послуг.

Активність Користувача на сервісі, у тому числі його персональні дані, реєструється в системних журналах. Інформація, зібрана в журналах, обробляється у зв'язку з наданням послуг, а також для технічних цілей, зокрема, дані можуть тимчасово зберігатися та оброблятися з метою забезпечення безпеки та належного функціонування ІТ-систем.

4. ФАЙЛИ COOKIES

Механізм cookies не використовується для отримання будь-якої інформації про користувачів веб-сайту або для відстеження їх активності в Інтернеті. Файли cookies, які використовуються на веб-сайті, не зберігають жодних особистих даних або іншої інформації, зібраної від користувачів.

Веб-сайт може використовувати наступні файли cookies:

a) файли, що дозволяють користуватися послугами, доступними на веб-сайті, наприклад, автентифікаційні файли cookies, які використовуються для служб, які вимагають автентифікації на веб-сайті;

b) файли, які використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, використовуються для виявлення зловживань в області автентифікації на веб-сайті;

c) файли, що дозволяють збирати інформацію про використання сторінок веб-сайту; d) файли, що дозволяють "запам'ятовувати" налаштування, вибрані користувачем, і персоналізувати інтерфейс користувача, наприклад, в області мови або регіону, з якого походить користувач, розміру шрифту, зовнішнього вигляду інтернет-сторінки тощо; 

e) файли, які дозволяють користувачам надавати рекламний вміст, більш адаптований до їхніх інтересів.

Програмне забезпечення, яке використовується користувачами для перегляду інтернет-сторінок (веб-браузер), за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookies на кінцевому пристрої користувача. Користувач може будь-коли змінити налаштування файлів cookies (наприклад, заблокувати автоматичну обробку файлів cookies в налаштуваннях веб-браузера, повідомляти про кожне їх розміщення на пристрої користувача веб-сайту). Детальна інформація про можливості та методи обслуговування файлів cookies доступна в налаштуваннях програмного забезпечення користувача.

Обмеження використання файлів cookies користувачем може вплинути на деякі функції, доступні на сторінках веб-сайту.

5. КОНТАКТНІ ФОРМИ 

У випадку користування контактною формою файли cookies — це ІТ-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої користувача веб-сайту та призначені для використання сторінок веб-сайту. Файли cookies зазвичай містять назву інтернет-сторінки, з якого вони походять, час зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.

Стосовно юридичних та фізичних осіб, які скористалися послугою зв'язку з нами через контактну форму, фіксуються ім'я та прізвище та адреса електронної пошти, які використовуються для зворотного зв'язку. Ці дані використовуються для цілей зв'язку.

6. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС НА ВЕБ-САЙТІ 

Якщо Ви створюєте обліковий запис на веб-сайті, ми використовуватимемо Ваші персональні дані для ведення Вашого облікового запису та надання персоналізованих послуг на сторінці PW Krystian Sp. z o.o.

Ми надамо Вам історію Ваших замовлень та інформацію про замовлення, а також дамо Вам змогу змінити налаштування свого облікового запису (включно з маркетинговими налаштуваннями). Ми також надамо Вам простий спосіб виправляти та оновлювати таку інформацію, як контактні дані та платіжну інформацію.

Щоб мати можливість надати рекомендації щодо продуктів, які Вас цікавлять, фірма PW Krystian Sp. z o. o. оброблятиме дані про спосіб навігації нашою інтернет-сторінкою і про переглянуті продукти, історію Ваших замовлень і відгуки про продукти, а також дані, які Ви надасте нам через свій обліковий запис, які можуть включати Ваше ім'я, адресу електронної пошти, контактну адресу, фірму суб'єкта, номер телефону, посаду, у випадку підприємців ми додатково обробляємо: Номер NIP, REGON, юридичну адресу, номер банківського рахунку.

6. ПЕРІОД ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Строк обробки даних Адміністратором залежить від виду наданої послуги та мети обробки. Як правило, дані обробляються на час надання послуги або виконання замовлення, до моменту відкликання згоди або подання заперечення щодо обробки даних у випадках, коли юридичною підставою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора.

Період обробки даних може бути продовжений, якщо така обробка необхідна для встановлення та пред'явлення можливих претензій або для захисту від них, і після цього часу, обробка відбуватиметься лише у випадку і в тому обсязі, в якому цього вимагає закон.

Журнали, зібрані веб-сайтом, зберігаються протягом невизначеного періоду часу як допоміжний матеріал, який використовується для адміністрування веб-сайту (наприклад, шляхом створення статистики, яка не містить характеристик, що ідентифікують користувачів веб-сайту, пристосування вмісту веб-сайту www.krystian.com.pl до вподобань користувача та оптимізації використання веб-сайту, підтримання сеансу).

7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

Суб'єкти даних мають такі права:

1. право на доступ до своїх даних і право на їх виправлення, видалення, зміну, обмеження обробки, право на їх передачу, право на внесення заперечення, право відкликати згоду в будь-який час, що не вплине на законність обробки (якщо обробка відбувається на підставі згоди), яка проводилася на підставі згоди до її відкликання; 

2. право подати скаргу голові Управління з питань захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення Загального регламенту про захист даних від 27 квітня 2016 року. Надання Ваших персональних даних є умовою для отримання відповіді на запит, що міститься в контактній формі, або з метою використання Вами функціональності нашої інтернет-сторінки.

8. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ 

Ваші персональні дані можуть бути надані іншим одержувачам з метою Вашого обслуговування, щоб виконати юридичний обов'язок фірми PW Krystian Sp. z o. o. або виконати договір про співпрацю з таким суб'єктом на основі Вашої згоди або для цілей, що випливають із законних інтересів адміністратора.

Одержувачами даних можуть бути, перш за все, бухгалтерські фірми, організації, що надають маркетингові та ІТ-послуги для фірми PW Krystian Sp. z o. o., юридична фірма, кур'єрські компанії, банки, адміністратори електронних платіжних систем, зокрема ING Bank Śląski S.A. та Twisto Polska sp. z o. o. Такі суб'єкти будуть зобов'язані відповідно до договорів, укладених із фірмою PW Krystian sp. z o.o., застосовувати відповідні заходи безпеки, технічні та організаційні заходи для захисту персональних даних і обробляти їх лише відповідно до інструкцій, наданих фірмою PW Krystian sp. z o.o.

Крім того, Ваші персональні дані можуть бути надані наглядовим органам, органам влади та іншим третім сторонам; коли це необхідно для досягнення зазначених вище цілей і виконання обов'язків, покладених законом.

Ваші дані оброблятимуться автоматично, на підставі Вашої згоди або укладеного договору, Ви маєте право отримати копію своїх даних у структурованому, широко використовуваному та читабельному форматі. Ця копія може бути надіслана Вам або іншому суб'єкту. Це стосується лише персональних даних, які були надані нам.

9. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЗА МЕЖИ ЄЕЗ 

Ваші персональні дані зберігатимуться на території Європейської економічної зони.

10. КОНТАКТНІ ДАНІ

У разі питань, пов'язаних з обробкою персональних даних і реалізацією прав, пов'язаних з обробкою даних, Ви можете звертатися за адресою електронної пошти: rodo@krystian.com.pl 

11. ЗАХИСТ ДАНИХ 

З метою ефективного захисту зібраних даних ми захищаємо їх від незаконного доступу третіх осіб до них і контролюємо наші методи збору, зберігання та обробки інформації. Ми надаємо доступ до даних лише тим працівникам та суб'єктам, які повинні мати до них доступ, щоб обробляти їх лише для цілей, описаних у політиці конфіденційності.

12. ФОРМУЛА ПОКУПОК TWISTO 

ІНФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІДГОТОВЛЕНА НА ПІДСТАВІ СТ. 13 АБЗ. 1 і 2 ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ (GDPR) У зв'язку з набранням чинності та необхідністю застосування Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46/EC (загальний регламент захисту даних) (надалі іменується як «Регламент»), власник Інтернет-домену надає наступну інформацію про принципи опрацювання Ваших персональних даних.

1. Веб-сайт обробляє Ваші персональні дані для таких цілей:

a) реалізація послуг, запропонованих на інтернет-сторінці,

b) передача Ваших персональних даних банку ING Bank Śląski S.A. («Банк») у зв'язку з наданням Банком Інтернет-магазину послуги із забезпечення інфраструктури для обслуговування платежів через Інтернет (юридична підстава: (f) абз. 1 статті 6 Положення). обслуговування та врегулювання Банком платежів, здійснених клієнтами Інтернет-магазину через Інтернет із використанням платіжних інструментів (юридична підстава: стаття 6  абз. 1 (f) Регламенту). з метою перевірки Банком належного виконання договорів, укладених з Інтернет-магазином, зокрема для забезпечення захисту інтересів платників у зв'язку з їх рекламаціями (юридична підстава: стаття 6  абз. 1 (f) Регламенту).

c) передача Ваших персональних даних фірмі Twisto Polska sp. z o.o. у зв'язку з можливістю пропонувати оплату придбаних товарів або послуг фірмою Twisto Polska sp. z o.o. в рамках договору доручення, який містить формулу покупок „Kup z Twisto” та наданням цієї формули в Інтернет-магазині, а також для перевірки фірмою Twisto Polska Sp. z o.o. належного виконання таких договорів доручення (юридична підстава: стаття 6 абз. 1 (f) Регламенту).

4. У зв'язку з обробкою персональних даних для цілей, викладених в абз. 2, Ваші персональні дані можуть бути надані Інтернет-магазином іншим одержувачам або категоріям одержувачів персональних даних, якими можуть бути:

a) банк ING Bank Śląski S.A.

б) фірма Twisto Polska sp. z o.o.

9. Якщо Ви надаєте свої персональні дані для надання своїх персональних даних фірмі Twisto Polska sp. z o.o. перед укладенням договору продажу товару (або послуги), який купується в Інтернет-магазині, надання цих даних є умовою для укладення договору продажу у зв'язку з бізнес-моделлю ведення діяльності Інтернет-магазином.

10. Якщо Ваші персональні дані передаються Банку у зв'язку з обслуговуванням та розрахунками платежів, які Ви здійснюєте в Інтернет-магазині через Інтернет за допомогою платіжних інструментів, надання даних є необхідним для здійснення платежу та надання підтвердження його проведення через Банк для Інтернет-магазину.

11. Якщо Ваші персональні дані передаються до Банку з метою перевірки Банком належного виконання договорів, укладених з Інтернет-магазином, зокрема для забезпечення захисту інтересів платників у зв'язку з їх рекламаціями, ці дані необхідні для виконання договору, укладеного між Інтернет-магазином і Банком.

12. У разі передачі Ваших персональних даних фірмі Twisto Polska sp. z o.o. у зв'язку з можливістю запропонувати Вам сплату ціни за товар чи послугу, придбані Вами, за допомогою фірми Twisto Polska sp. z o.o. за договором доручення, який містить формулу покупок «Купити з Twisto» та надання цієї формули в Інтернет-магазині, надання цих даних та їх обробка з цією метою вимагається у зв'язку з бізнес-моделлю ведення діяльності, прийнятою Інтернет-магазином, і для виконання договору, укладеного між Інтернет-магазином та фірмою Twisto Polska Sp. z o.o.

13. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ Ми залишаємо за собою право змінювати цю політику конфіденційності, опублікувавши актуальну політику конфіденційності на цій підсторінці.