ЗНАКИ ТА СИМВОЛИ

Знаки та символи Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування директиви є документом, який вводить поділ та встановлює конкретні процедури сертифікації для кожної категорії засобів індивідуального захисту. Кожен із запропонованих фірмою Krystian товарів позначений відповідними графічними знаками, які дозволяють швидко та легко визначити призначення того чи іншого товару.

ПіктограмаСтандартНазва стандарту
EN-ISO-14116-1.jpg EN ISO 13688 Захисний одяг – Загальні вимоги 
EN ISO 14116 Захисний одяг – Захист від тепла та полум'я – Матеріали, набори матеріалів та одяг з обмеженим поширенням полум'я 
EN 1149-5  Захисний одяг - Електростатичні властивості - Частина 5: Вимоги до матеріалів і конструкцій 
EN 13034 typ 6  Захисний одяг від рідких хімікатів - Вимоги до одягу, що забезпечує обмежену ефективність захисту від рідких хімікатів (одяг типу 6 і типу PW)
EN 14605 Захисний одяг від рідких хімікатів - Вимоги до одягу, який захищає все тіло, зі швами, що не пропускають рідини (Тип 3) або розпилені матеріали (Тип 4), разом із виробами, що забезпечують лише частковий захист тіла (Типи P8 [3] і PB [4] 
EN 342  Захисний одяг - Комплекти одягу, що захищають від холоду 
EN 343 Захисний одяг - Захист від дощу 
EN ISO 20471 OЗахисний одяг - Захист від дощу 
EN ISO 11611 Захисний одяг для використання під час зварювання та пов'язаних процесів 
EN ISO 11612 Захисний одяг - Захисний одяг від тепла та полум'я 
IEC 61482-2 Роботи під напругою. Захисний одяг від термічної небезпеки електричної дуги. Частина 1-2: Методи досліджень. Спосіб 2: Визначення класу захисту від електричної дуги матеріалів і одягу з використанням вимушеної та спрямованої електричної дуги (випробувальна камера)