Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowany przez nas towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub popsuł się nie z Twojej winy, możesz go reklamować w przeciągu 2 lat od zakupu. Szczegóły dotyczące warunków reklamacji znajdziesz w regulaminie sklepu.

Reklamowany produkt zapakuj bezpiecznie, tak aby nie ucierpiał w transporcie (najlepiej użyj do tego opakowania, w którym otrzymałeś przesyłkę), wypełnij formularz "ZGŁOSZENIE REKLAMACJI" (ściągnij dokument w PDF) i wyślij paczkę razem z dokumentem na adres:

PW KRYSTIAN Sp. z o.o
ul. Staszica 9A
26-400 Przysucha
Z dopiskiem: REKLAMACJA SKLEP KRYSTIAN

Uwaga! Przesyłkę z reklamowanym produktem prześlij na swój koszt, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

Administrator Danych PW KRYSTIAN Sp. z o.o, z siedzibą ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha, informuje, że dane osobowe ujawnione w powyższym formularzu przetwarzane będą wyłącznie dla celów rozpatrzenia składanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość / zgłoszonej reklamacji. Bez odrębnej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celów o których mowa wyżej.

Protokół reklamacji


Klient będący konsumentem może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR o sporach konsumenckich). Platforma jest dostępna pod następującym adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami, którzy mają siedzibę w Unii.

Wskazujemy adres poczty elektronicznej do kontaktu ze Spółką: info@krystian.com.pl